Werken bij Klantportaal Offerte aanvragen    T +31 (0)226 313141

Paychecked

PAYCHECKED gecertificeerd

Middels dit keurmerk wordt aangetoond dat De Waard transport volgens de juiste maatstaven de cao naleeft.
Het geeft aan dat er geen schijnconstructies zijn  (WAS: Wet Aanpak Schijnconstructies). 
Daarnaast wordt er gecheckt of er met juiste ketenpartners gehandeld wordt.                                                       

 Voor meer info: http://www.paychecked.nl/