Werken bij Klantportaal Offerte aanvragen    T +31 (0)226 313141

Bezoek aan Europarlement

Bezoek aan Europarlementariër Wim van de Camp.

Delegatie TLN naar Brussel. 

Dinsdag 17 okt. zijn wij met een delegatie van TLN  (Commissie Internationale zaken olv.  TLN-voorzitter Arthur van Dijk) op bezoek geweest in Brussel bij Dhr. Wim van de Camp.

Hij is een vertegenwoordiger van het CDA in het Europarlement. CDA maakt in Brussel onderdeel uit  van de  EVP  fractie (Christen Democraten), die zijn  in het Europese Parlement de grootste politiekefractie. (met 216 leden in een parlement met 751 zetels)

Zij vergaderen over vele diverse Europese politieke onderwerpen, één van de grootste dossiers is het  ‘mobility package’ .

De belangrijkste onderwerpen hierin zijn voor de transportsektor,  de regelingen omtrent: Rij- en Rusttijden / Cabotage en Detachering. Momenteel zijn dit de meest gevoelige,  meest complexe en de meest EU-splijtende onderwerpen vanwege het sociaal economische politieke karakter.

De wenselijkheid van ondernemers en werknemers in de transportsektor uit alle EU landen lopen niet alleen ver uiteen, maar ook met die van de politiek gewenste werkelijkheid.

Dhr. Van der Camp is rapporteur op de Rij-en Rusttijden Regeling   én coordinator van de bovengenoemde onderwerpen in het ‘mobility package’ .

Hij luistert met zijn staf naar alle belanghebbenden op deze dossiers en maakt daar rapportages  van. Het doel van Dhr. van de Camp en zijn staf  is om van al deze wensen een compromisvoorstel te maken, die zal leiden tot Wetgeving in EU (mobility package) voor een sociale, veilige, duurzame, werkbare, handhaafbare en eerlijke transportmarkt.