Werken bij Klantportaal Offerte aanvragen    T +31 (0)226 313141

Road2Rail – duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Road2Rail – duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sinds 1996 bieden wij onze klanten een groene en duurzame vervoersoplossing, door weg en rail te combineren van en naar Italië.
Daarmee haalde wij 35 vrachtwagens van de weg en zorgden wij samen met onze railpartners voor een enorme CO2 reductie. Wij willen intermodaal verder groeien met ook tijdkritische en temperatuurgevoelige goederen. Een verdere ‘modal shift’ past bij de doelstellingen in Europese unie, bereiken van een GREEN DEAL ZERO EMISSION.

Wij zijn samen met Caroline Koiter, Directeur van Rail Cargo Information Netherlands en Wim van de Camp, ambassadeur van Europese Jaar van de Spoorwegen 2021 in gesprek gegaan om te kijken waar het intermodale spoorgoederenvervoer op dit moment goed gaat, en waar de kwaliteit nog verbeterd kan worden. Als ervaringsdeskundigen willen wij graag aan meewerken aan verbetering van het intermodaal vervoer, dat past bij ons als dé intermodale Italië specialist.

Groei van intermodaal vervoer met een goede kwaliteit en minder beperkingen door de cabotagewetgeving gaan dan hand in hand.

Het was een prettig gesprek, onze missie blijft het leveren van een bijdrage aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.