Werken bij Klantportaal Offerte aanvragen    T +31 (0)226 313141

PAYCHECKED gecertificeerd

De Waard Transport, PAYCHECKED gecertificeerd

Deze certificering toont aan dat De Waard Transport volgens de juiste maatstaven de cao naleeft. Het geeft aan dat er geen schijnconstructies zijn (WAS: Wet Aanpak Schijnconstructies).

Daarnaast wordt er gecheckt of er met juiste ketenpartners gehandeld wordt.

Op deze manier zetten ook wij ons in voor een eerlijke transportsector.