Werken bij Klantportaal Offerte aanvragen    T +31 (0)226 313141

Stage Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Cluster Road Transport

Vrijdag 17 september hebben wij als De Waard Transport een stage verzorgt voor mensen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Cluster Road Transport. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor implementatie en handhaving van de wetten en regels in onze sector wegtransport.

Het is goed dat ze zich ook op de hoogte stellen van onze praktijkervaringen. Met name de nieuwe regels bij de invoering van het Mobility Pact in februari 2021 gaat vele problemen opleveren. Wij verwachten een REVERSE MODAL SHIFT vanwege de beperkingen op cabotagevervoer in Intermodaal transport (dus terug naar  Rail2Road in plaats van meer  Road2Rail) en veel leegrijden in Europa door de return Home regel van de voertuigen.

De EU maakt wetgeving die tot extra CO2 uitstoot leidt in plaats van het streven naar ZERO GREEN DEAL EMISSION in onze sector!